Utviklervalg

Innholdet fra nettsiden er tilgjengelig via et åpent API, slik at du kan implementere data fra denne siden rett på egen nettside.

Vi har laget en enkel beskrivelse for hvilke muligheter som finnes for å benytte apiet

For nettsider med høy trafikk må implementering avklares med iotek AS

Du kan velge å vise alle arrangementer, eller å vise kun dine egne arrangementer.

 1. API
 2. API for en arrangør
 3. Iframe

1. API

Det åpne API-et gir mulighet for å hente ut informasjonen ved å gjøre en GET spørring til: http://localhost:8000/api/v1/events

Resultatet fra spørringen vil være en collection som inneholder minst følgende felt:

EventCollection

const response: EventCollection[] = [
  {
    id: String,
    name: String,
    description: String,
    place: String,
    from: DateTime, // UTC
    to: DateTime, // Kan være NULL
    featured: String, // Fremhevet bilde i full størrelse
    featured_srcset: String, // Fremhevet bilde srcset med responsive bildestørrelser
    company: {
      id: String,
      name: String // Organisasjonen / Arrangør
      ...
    },
    price: String,
    multiple_prices: Boolean,
    is_free: Boolean,
    category: {
      name:String,
      color:String // HEX
      ...
    },
    target_groups: [
      {
        name:String // Navn på målgruppe
        ...
      }
      ...
    ]
    ...
  }
  ...
];

All info som legges ut på denne siden er brukerstyrt, for å redusere terskelen for å legge ut innhold så er det veldig lite informasjon som kreves for å legge ut et arrangement. Derfor bør man forvente at alle felt bortsett fra name og from kan returnere null

1.2 Gruppere data

Endepunktet støtter gruppering basert på dato ved å legge in en querystring:

?groupBy=from

Responsen fra serveren er da gruppert på følgende måte

GroupedCollection

const response: GroupedCollection = [
  YYYY-MM-DD : EventCollection[],
  YYYY-MM-DD : EventCollection[],
  YYYY-MM-DD : EventCollection[],
  ...
];

2. API for en enkel organisasjon / Arrangør

https://api.ka-nu.no/api/v1/organiser/{company_id}/events

3. Iframe

Kopier kodeblokken under for å vise alle arrangementer fra denne nettsiden. Per nå har vi et enkelt design.

<iframe
  src="https://ka-nu.no/_embed/simple"
  style="border:none; width:100%; height:80vh;"
/></iframe>
Portalen eies av Vestvågøy kommune
Innholdet på denne siden er brukeropplastet
Ansvarlig moderator: Asbjørn Pettersen, iotek AS (755 77 755)
Vestvågøy kommune
Postboks 203
8376 Leknes